VERONIKA KRAUSOVÁ

Mgr., DiS. psycholog, psychoterapeut


V životě se někdy dostáváme do obtížných situací. Vyhledat pomoc a nechtít s tím dál zůstávat sám, to není projevem slabosti, ale naopak projevem síly, odvahy, a toho, že Vám na Vás a kvalitě Vašeho života záleží.   

Psychoterapie je cesta sebepoznání,
cesta hojení toho, co je uvnitř zraněné a žádá si pozornost,
cesta, na které je možné se otevřít a rozkvést, být ve větší harmonii se sebou samými,
cesta, která může přinést nejen uzdravení, ale také nové perspektivy a růst.

Při práci s lidmi je pro mě velmi důležitý individualizovaný přístup, respekt k jedinečnosti každého člověka, jeho příběhu a potřebám. Svým způsobem práce a přístupem ke klientům se snažím vytvářet bezpečné, přijímající prostředí a atmosféru důvěry, ve které se dá otevřeně hovořit o všech tématech.  

Ráda pracuji s lidmi, kteří jsou motivovaní k práci na sobě, s lidmi zvídavými, které láká hlubší poznání sebe samých. S lidmi, kteří chtějí v rámci psychoterapie lépe porozumět svým obtížím, rozšířit svou vnímavost k souvislostem mezi svým prožíváním a vnějším světem, životními událostmi a vztahy s dalšími lidmi a postupně proměňovat zpočátku možná náročnou životní situaci, která je do terapie přivedla. 

Na terapii se mnou to nemusí být "jen o mluvení" a racionálním analyzování toho, co vás tíží...

Psychoterapeutický přístup, který využívám, poskytuje možnost oslovit řešená témata, zažívané potíže, nálady, vědomé i nevědomé konflikty nejen formou běžného psychoterapeutického rozhovoru o nich, ale také formou práce se symboly, sny a cílenou imaginací. 

JAKÁ TÉMATA OBVYKLE KLIENTY PŘIVÁDÍ DO TERAPIE? 
ČEMU SE SPOLU MŮŽEME VĚNOVAT?

 • zájem o hlubší sebepoznání, zintenzivnění kontaktu se sebou samým, osobnostní rozvoj, rozvoj kreativity, posílení psychických zdrojů
 • vztah k sobě, nízké sebevědomí, potíže se sebepřijetím, pocity méněcennosti
 • potřeba podpory v náročném životním období, životní krize, nespokojnost
 • potíže smířit se s některými aspekty své osobní historie a vlastního příběhu
 • mezilidské vztahové těžkosti
 • práce s emocemi, strach, úzkosti, deprese, pocity smutku, osamělosti...
 • stresové poruchy, přetížení
 • podpora při zpracování ztráty, v čase zármutku a truchlení
 • obtíže související s tělesným prožíváním, psychosomatické obtíže, podpora při chronických zdravotních potížích
 • ženská témata, problémy s menstruačním cyklem, potíže s otěhotněním apod.
 • a jiné - dle dohody...
 • psychoterapii má smysl volit i preventivně, např. pro podporu a udržení duševního zdraví a pohody, při náročném zaměstnání, studiu apod.. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!