JAK TO PROBÍHÁ?

Konzultace poskytuji při OSOBNÍCH setkáních ve Starém Městě u Uherského Hradiště. 

ONLINE podobu setkání využívám jen výjimečně (doplňkově, v ojedinělých situacích, kdy není možné potkat se osobně např. z důvodu cestování, zdravotního stavu apod.) a pouze s klienty, se kterými již máme navázaný terapeutický vztah. 

Na PRVNÍM SETKÁNÍ se seznámíme a zmapujeme společně téma, se kterým přicházíte. První setkání je příležitost zvážit, zda by se nám spolu dále dobře pracovalo. 

Budete mít příležitost se zeptat na vše, co byste potřebovali vědět ohledně případné další spolupráce. 

Pro bližší představu a snazší posouzení, zda vám další spolupráce se mnou bude vyhovovat, se můžete podívat na terapeutický kontrakt, který s klienty uzavírám (v něm jsou podrobněji popsány podmínky spolupráce apod.) a přečíst si více o psychoterapii a o tom, jak pracuji.

Při práci s NEZLETILÝMI je potřebná také spolupráce rodičů/zákonného zástupce. Na první setkání nezletilý klient přichází spolu s rodičem/zákonným zástupcem, ten vyplní souhlas s poskytováním služeb jeho dítěti. Podoba dalších setkání se odvíjí dle individuální domluvy. 

FREKVENCE dalších SETKÁNÍ závisí na povaze Vašich obtíží, na Vaší potřebě, i na Vašich časových možnostech.

Zejména na počátku terapie je vhodné volit spíše intenzivnější terapii se setkáními 1x týdně. Aby naše spolupráce byla smysluplná s ohledem na návaznost jednotlivých setkání a případné výsledky, preferuji terapeutická setkání alespoň 1x za 2 týdny.

DÉLKA TRVÁNÍ SPOLUPRÁCE se různí.
Při řešení izolovaného tématu v psychologickém poradenství nám možná bude stačit jedno či dvě setkání.

Psychoterapie pak může být krátkodobá (v rozsahu několika týdnů až měsíců), nebo dlouhodobá (v řádu jednoho roku nebo i více let). To, jak dlouho budete do terapie docházet, záleží na Vás, na druhu obtíží a na tom, jak daleko chcete v terapii dojít. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!