NABÍZENÉ SLUŽBY

Ve své soukromé praxi se specializuji především na TERAPEUTICKÉ PROVÁZENÍ klientů,
krátkodobému psychologickému poradenství se věnuji spíše okrajově.
Své služby aktuálně poskytuji dospělým a dospívajícím (od cca 13 let výše).


PSYCHOTERAPIE

Dlouhodobější spolupráce cílící na hlubší změny, osobnostní rozvoj, zmírnění či odstranění psychických nebo psychosomatických obtíží. 

KRÁTKODOBÉ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Služba zacílená na podrobnější zmapování konkrétního problému a společné hledání kroků k jeho řešení.

JAKÁ TÉMATA OBVYKLE KLIENTY PŘIVÁDÍ DO TERAPIE? 
ČEMU SE SPOLU MŮŽEME VĚNOVAT?

 • zájem o hlubší sebepoznání, zintenzivnění kontaktu se sebou samým, osobnostní rozvoj, rozvoj kreativity, posílení psychických zdrojů
 • vztah k sobě, nízké sebevědomí, potíže se sebepřijetím, pocity méněcennosti
 • potřeba podpory v náročném životním období, životní krize, nespokojnost
 • potíže smířit se s některými aspekty své osobní historie a vlastního příběhu
 • mezilidské vztahové těžkosti
 • práce s emocemi, strach, úzkosti, deprese, pocity smutku, osamělosti...
 • stresové poruchy, přetížení
 • podpora při zpracování ztráty, v čase zármutku a truchlení
 • obtíže související s tělesným prožíváním, psychosomatické obtíže, podpora při chronických zdravotních potížích
 • ženská témata, problémy s menstruačním cyklem, potíže s otěhotněním apod.
 • a jiné - dle dohody...
 • psychoterapii má smysl volit i preventivně, např. pro podporu a udržení duševního zdraví a pohody, při náročném zaměstnání, studiu apod.. 

ČEMU SE V SOUKROMÉ PRAXI NEVĚNUJI?

Psychologické diagnostice.

Předepisování léků - to může jen psychiatr (nebo jiný lékař).

Psaní posudků pro účely soudních řízení na žádost klientů. Této problematice se věnují psychologové se soudně znaleckou doložkou, které k tomu určuje soud.

Terapeutické práci s dětmi mladšími než 13 let, poradenství v otázkách výchovy malých dětí, terapii dětí s poruchami chování apod.. Díky bohatým zkušenostem s prací v PPP Vám však mohu poskytnout jednorázovou konzultaci k základnímu zorientování se v daném problému a případnému doporučení dalších vhodných kroků - na koho (jakou odbornost, organizaci) se při řešení daného problému obrátit v prvním kroku, co od toho očekávat apod.. Pro bližší informace mě můžete kontaktovat.

Párové psychoterapii.

Emailovému a chatovému poradenství.

Neposkytuji služby hrazené z příspěvků zdravotních pojišťoven.

Je třeba počítat s tím, že terapie s využitím imaginací nemusí být vhodná pro všechny. Tyto techniky pouze rozšiřují možnosti naší práce, nejsou nutnou součástí terapeutického procesu. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!