Jmenuji se Veronika Krausová, jsem psycholožka a psychoterapeutka ve výcviku. 

Pocházím se severních Čech, ale postupně mě život zavedl až na jižní Moravu, do Uherského Hradiště. 

Ve své soukromé praxi se věnuji především terapeutickému provázení klientů. Své služby aktuálně poskytuji dospělým a dospívajícím dětem (od cca 13 let výše).

Z ČEHO PŘI SVÉ PRÁCI VYCHÁZÍM?

Kromě odborného pregraduálního vzdělání (vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a před ní ještě také speciální pedagogiku na VOŠ v Litomyšli), při své práci čerpám z dosud probíhajícího dlouhodobého psychoterapeutického výcviku (tj. hlubinně orientovaný výcvik v Katatymně imaginativní psychoterapii, schválený akreditační komisí složenou ze zástupců České psychoterapeutické společnosti ČLS J.E.P., Asociace klinických psychologů, Psychiatrické společnosti ČLS J.E.P. a Ministerstva zdravotnictví ČR), z ročního výcviku v komplexní krizové intervenci, z množství dalších kratších odborných kursů, ale také z pravidelných odborných supervizí a intervizí, z vlastní sebezkušenosti s psychoterapií a z dosavadních zkušeností s prací s dospělými i dětmi.

CO UŽ MÁM ZA SEBOU?

Mám za sebou šest let zkušeností práce psychologa ve školství, kde jsem se věnovala psychologickému poradenství a diagnostice dětí, dospívajících a studujících dospělých a také nastavování podpůrných opatření při vzdělávání v situacích, kdy u nich jejich obtíže (poruchy učení, poruchy pozornosti a chování, psychické, psychosomatické nebo dlouhodobé zdravotní obtíže, nerovnoměrnosti ve vývoji apod.) ztěžují vzdělávací proces. Při tom jsem byla v častém kontaktu s MŠ, ZŠ i SŠ v našem regionu. Těšilo mě i setkávání nad tématy volby profesní orientace či posuzování školní zralosti předškolních dětí.   

Zkušenost mám také s prací s lidmi ohroženými ztrátou základních životních jistot a vystavenými krizovým situacím (dva roky práce krizového interventa v krizovém centru, práce v azylovém domě, v noclehárně pro lidi bez domova). 

Pracovala jsem s lidmi s mentálním a tělesným postižením (osobní asistence, arte- a ergo- terapeutické dílny, dobrovolnické volnočasové aktivity) a velmi hlubokou a cennou zkušeností pro mě v minulosti bylo také doprovázení umírajících (při stážích za poskytování ošetřovatelské paliativní péče v hospicích).

Výzkumně jsem se jako jedna z prvních u nás v ČR věnovala otázkám vlivu hormonálního menstruačního cyklu na prožívání žen (téma v posledním desetiletí sice hojně popularizované, avšak zatím málo odborně podložené...). 

Zajímám se o možnosti přirozené léčby patologií menstruačního cyklu, jsem vzdělaná v symptotermální metodě přirozeného plánování rodičovství a velmi blízká je mi práce s dospívajícími dívkami a se ženami na tématech, které se týkají ženství.  

O PRÁCI SE MNOU

Při práci s lidmi je pro mě velmi důležitý individualizovaný přístup, respekt k jedinečnosti každého člověka, jeho příběhu a potřebám. Svým způsobem práce a přístupem ke klientům se snažím vytvářet bezpečné, přijímající prostředí a atmosféru důvěry, ve které se dá otevřeně hovořit o všech tématech.  

Ráda pracuji s lidmi, kteří jsou motivovaní k práci na sobě, s lidmi zvídavými, které láká hlubší poznání sebe samých. S lidmi, kteří chtějí v rámci psychoterapie lépe porozumět svým obtížím, rozšířit svou vnímavost k souvislostem mezi svým prožíváním a vnějším světem, životními událostmi a vztahy s dalšími lidmi a postupně proměňovat zpočátku možná náročnou životní situaci, která je do terapie přivedla. 

Na terapii se mnou to nemusí být "jen o mluvení" a racionálním analyzování toho, co vás tíží...

Psychoterapeutický přístup, který využívám, poskytuje možnost oslovit řešená témata, zažívané potíže, nálady, vědomé i nevědomé konflikty nejen formou běžného psychoterapeutického rozhovoru o nich, ale také formou práce se symboly, sny a cílenou imaginací. 

JEŠTĚ VÍCE O MNĚ

Mimo svou soukromou praxi působím aktuálně také v psychoterapeutické poradně Centra Akropolis, kde se věnuji dospívajícím a dospělým. Pracuji také ve zdravotnictví v Ambulanci s rozšířenou péčí PsychiART s.r.o. ve Veselí nad Moravou, kde se věnuji převážně psychoterapii, okrajově také psychodiagnostice.

Jsem členkou České společnosti pro katatymně imaginativní psychoterapii. Při své práci ctím a respektuji etický kodex České asociace pro psychoterapii.

Přestože je pro mě moje profese a další rozvoj v ní zároveň i mým velkým koníčkem, ve volném čase se ráda věnuji a odpočívám také u kreativní tvorby (vyrábím šperky, boty, maluji...), chodím do přírody, rekreačně sportuji, trávím čas s blízkými; miluji teplo, moře, cestování, hudbu a poznávání nového.

Vytvořte si webové stránky zdarma!