Služby které poskytuji v rámci své soukromé praxe nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Za stávající situace nízké dostupnosti odborné psychologické péče hrazené pojišťovnami pro vás může být výhodou zpravidla kratší čekací doba na zahájení naší spolupráce a možnost častějších setkání.

K využití mých služeb není třeba žádanka lékaře. Díky tomu, že nejsem smluvním partnerem zdravotních pojišťoven, nejsou do vaší zdravotnické dokumentace vkládány žádné informace o naší spolupráci (to, že ke mě chodíte, tak zůstává zcela diskrétní).

CENÍK

Úvodní konzultace před začátkem delší terapeutické spolupráce

v rozsahu ˇ45-90 minut (na první setkání nám vždy rezervuji více času - ten můžeme, ale nemusíme, plně využít...)

800 Kč

Průběžná individuální konzultace, terapie

v rozsahu 45-50 minut

800 Kč

Prodloužená individuální konzultace, terapie

v rozsahu 90-95 minut

1500 Kč

Rodinná konzultace, konzultace dospívajícího dítěte s rodičem

v rozsahu 90-95 minut 

1500 Kč

ÚČTOVANÁ CENA zahrnuje kromě času, který vám věnuji při konzultaci, také čas a prostředky vynakládané na průběžné odborné vzdělávání a supervizi, přípravu na jednotlivá sezení, administrativní úkony, pronájem prostor apod.. 

Ceník služeb měním maximálně jednou ročně a o této změně informuji vždy s předstihem minimálně 3 měsíců předem. 

PLATBA je možná buď v předstihu před naším setkáním bankovním převodem na mé číslo účtu: 2802659148/2010 (do informací o platbě uveďte své jméno a příjmení nebo přezdívku a datum konzultace), anebo na konci našeho setkání (v hotovosti či přes QR kód). Po předchozí dohodě je také možné předplatit si několik setkání najednou (v hotovosti nebo převodem na bankovní účet).

Vystavit vám mohu buď příjmový doklad nebo po předchozí domluvě fakturu.


STORNO PODMÍNKY

Vzhledem k tomu, že terapeutický vztah je založen na partnerství a vzájemné důvěře, předpokládám, že se dostavíte na dohodnutý termín konzultace. Pokud se však přihodí něco, co vám znemožní se na dohodnutou konzultaci dostavit, prosím, informujte o této skutečnosti co nejdříve (telefonicky, zasláním SMS či e-mailem), abych termín mohla případně nabídnout jinému klientovi a daný čas efektivně využít.

Pokud se Vám nepodaří dát mi vědět o změně 48 hodin před domluvenu schůzkou, požádám Vás o úhradu 50% z dané částky. 
Při odhlášení později než 24 hod. před dohodnutým setkáním anebo pokud se nedostavíte bez předchozí omluvy
bude třeba propadlou konzultaci uhradit v plné výši.

Čas pro vás pečlivě plánuji a rezervované termíny setkání mají vždy předem stanovený časový rozsah.
Pokud se trochu opozdíte s příchodem, délka naší konzultace se neprodlužuje, ale končí v předem určeném čase.

Vytvořte si webové stránky zdarma!