ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Co to znamená "terapeut ve výcviku"?

Znamená to, že mé psychoterapeutické vzdělávání, které v kompletní podobě vyžaduje splnění 500 hodin sebezkušenosti, 200 hodin teorie a 100 hodin supervize, není ještě zcela ukončeno. S klienty jsem však aktuálně oprávněna terapeuticky pracovat pod odbornou supervizí. Úspěšně jsem již absolvovala řadu kratších kursů s terapeutickým přesahem, mám dokončen výcvik v komplexní krizové intervenci a jsem vysokoškolsky vzdělaný psycholog. 

2. Co je to supervize?

Supervize je nezbytnou součástí práce nás psychologů a psychoterapeutů, která slouží ke zkvalitňování poskytované péče. Spočívá v průběžném konzultování terapeutické práce se zkušenějším kolegou. I při supervizi dbám na zachování důvěrnosti sdělovaných informací a informace, které by mohly při supervizi vést k narušení Vaší anonymity nesděluji. Podobně jako já i mí kolegové a supervizoři jsou vázáni mlčenlivostí.

3. Jsou Vaše služby hrazeny ze zdravotního pojištění?

Nejsou. Služby ve své soukromé praxi poskytuji na přímou platbu. Díky tomu, že nejsem ve smluvním vztahu z žádnou z pojišťoven Vám mohu nabídnout naprosté soukromí a anonymitu (s výjimkou situací, které jsou upravené trestním zákoníkem ).

4. Jak probíhá spolupráce s Vámi? 

Bližší informace naleznete ZDE.

5. Kde jinde mohu hledat odbornou pomoc? Kam se mohu obrátit v krizových situacích?

bude doplněno...

Vytvořte si webové stránky zdarma!