ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Co to znamená "terapeut ve výcviku"?

Znamená to, že mé psychoterapeutické vzdělávání, které v kompletní podobě vyžaduje splnění 500 hodin sebezkušenosti, 200 hodin teorie a 100 hodin supervize, není ještě zcela ukončeno. S klienty jsem však aktuálně oprávněna terapeuticky pracovat pod odbornou supervizí. Úspěšně jsem již absolvovala řadu kratších kursů s terapeutickým přesahem, mám dokončen výcvik v komplexní krizové intervenci a jsem vysokoškolsky vzdělaný psycholog. 

2. Co je to supervize?

Supervize je nezbytnou součástí práce nás psychologů a psychoterapeutů, která slouží ke zkvalitňování poskytované péče. Spočívá v průběžném konzultování terapeutické práce se zkušenějším kolegou. I při supervizi dbám na zachování důvěrnosti sdělovaných informací a informace, které by mohly při supervizi vést k narušení Vaší anonymity nesděluji. Podobně jako já i mí kolegové a supervizoři jsou vázáni mlčenlivostí.

3. Jsou Vaše služby hrazeny ze zdravotního pojištění?

Nejsou. Služby ve své soukromé praxi poskytuji na přímou platbu. Díky tomu, že nejsem ve smluvním vztahu z žádnou z pojišťoven Vám mohu nabídnout naprosté soukromí a anonymitu (s výjimkou situací, které jsou upravené trestním zákoníkem ).

4. Jak probíhá spolupráce s Vámi? 

Bližší informace naleznete ZDE.

5. Kde jinde mohu hledat odbornou pomoc? 

V případě, že mám plnou kapacitu a nemohu Vás přijmout do péče se můžete obrátit na kolegyně, se kterými sdílím prostory ve Starém Městě: www.terapievdomecku.cz
Dále se můžete obrátit také na kolegy terapeuty, kteří působí v rámci Centra Akropolis v Uherském Hradišti

Pokud potřebujete klinicko-psychologické vyšetření či péči hrazenou ze zdravotního pojištění, můžete se obrátit na oddělení Klinické psychologie v nemocnici v Uh. Hradišti. Na jejich webu naleznete také odkazy na další klinické psychology, psychiatry, popř. další psychologická a psychiatrická zařízení v okolí.
Pokud potřebujete ošetřit obtíže Vašeho dítěte/dospívajícího/studujícího dospělého, které se nějakým způsobem promítají do vzdělávacího procesu, obraťte se na Pedagogicko-psychologickou poradnu.
Při obtížích v mezilidských vztazích se můžete obrátit na Poradenské centrum, které poskytuje psychologické poradenství, mediace, sociální a právní poradenství pro osoby, rodiny, manžele a partnery.
V případě, že potřebujete poradit ohledně výchovného vedení Vašeho dítěte, můžete kontaktovat Středisko výchovné péče Help, kde působí etopedové, t.j. speciální pedagogové věnující se potížím v rovině chování. 

6. Kam se mohu obrátit v krizových situacích?

Pokud usoudíte, že potřebujete naléhavě mluvit s odborníkem na dušení zdraví, nebo pokud se dostanete do akutní krize v čase mezi našimi konzultacemi, kdy se Vám nebudu moci věnovat, obraťte se prosím na některou z linek důvěry (fungují většinou nonstop a jsou zdarma):

- Linka první psychické pomoci - https://www.linkapsychickepomoci.cz - 116 123

- Linka bezpečí - www.linkabezpeci.cz - 116 111

- Rodičovská linka důvěry - www.rodicovskalinka.cz - 606 021 021 (po-čt 9-21h, pá 9-17h)

- Krizové centrum Psychiatrické kliniky v Brně Bohunicích, tel.: 532 23 2078.

- V případě ohrožení života volejte zdravotnickou záchrannou službu - 155.

Vytvořte si webové stránky zdarma!