psycholog a psychoterapeut

Staré Město u Uherského Hradiště

VERONIKA KRAUSOVÁ

V životě se někdy dostáváme do obtížných situací. Vyhledat pomoc a nechtít s tím dál zůstávat sám, to není projevem slabosti, ale naopak projevem síly, odvahy, a toho, že Vám na Vás a kvalitě Vašeho života záleží.   


Psychoterapie je cesta sebepoznání,
cesta hojení toho, co je uvnitř zraněné a žádá si pozornost,
cesta, na které je možné se otevřít a rozkvést, být ve větší harmonii se sebou samými,
cesta, která může přinést nejen uzdravení, ale také nové perspektivy a růst.

NABÍZENÉ SLUŽBY

Ve své soukromé praxi se specializuji především na TERAPEUTICKÉ PROVÁZENÍ klientů,
okrajově se věnuji také psychologickému poradenství.
Své služby aktuálně poskytuji dospělým a dospívajícím (od cca 13 let výše).


PSYCHOTERAPIE

Dlouhodobější spolupráce cílící na hlubší změny, osobnostní rozvoj, zmírnění či odstranění psychických nebo psychosomatických obtíží. 

KRÁTKODOBÉ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Služba zacílená na podrobnější zmapování konkrétního problému a společné hledání kroků k jeho řešení.

Při práci s lidmi je pro mě velmi důležitý individualizovaný přístup, respekt k jedinečnosti každého člověka, jeho příběhu a potřebám. Svým způsobem práce a přístupem ke klientům se snažím vytvářet bezpečné, přijímající prostředí a atmosféru důvěry, ve které se dá otevřeně hovořit o všech tématech.  

Ráda pracuji s lidmi, kteří jsou motivovaní k práci na sobě, s lidmi zvídavými, které láká hlubší poznání sebe samých. S lidmi, kteří chtějí v rámci psychoterapie lépe porozumět svým obtížím, rozšířit svou vnímavost k souvislostem mezi svým prožíváním a vnějším světem, životními událostmi a vztahy s dalšími lidmi a postupně proměňovat zpočátku možná náročnou životní situaci, která je do terapie přivedla. 

Na terapii se mnou to nemusí být "jen o mluvení" a racionálním analyzování toho, co vás tíží...

Psychoterapeutický přístup, který využívám, poskytuje možnost oslovit řešená témata, zažívané potíže, nálady, vědomé i nevědomé konflikty nejen formou běžného psychoterapeutického rozhovoru o nich, ale také formou práce se symboly, sny a cílenou imaginací. 

JAKÁ TÉMATA OBVYKLE KLIENTY PŘIVÁDÍ DO TERAPIE? 
ČEMU SE SPOLU MŮŽEME VĚNOVAT?

 • zájem o hlubší sebepoznání, zintenzivnění kontaktu se sebou samým, osobnostní rozvoj, rozvoj kreativity, posílení psychických zdrojů
 • vztah k sobě, nízké sebevědomí, potíže se sebepřijetím, pocity méněcennosti
 • potřeba podpory v náročném životním období, životní krize, nespokojnost
 • potíže smířit se s některými aspekty své osobní historie a vlastního příběhu
 • mezilidské vztahové těžkosti
 • práce s emocemi, strach, úzkosti, deprese, pocity smutku, osamělosti...
 • stresové poruchy, přetížení
 • podpora při zpracování ztráty, v čase zármutku a truchlení
 • obtíže související s tělesným prožíváním, psychosomatické obtíže, podpora při chronických zdravotních potížích
 • ženská témata, problémy s menstruačním cyklem, potíže s otěhotněním apod.
 • a jiné - dle dohody...
 • psychoterapii má smysl volit i preventivně, např. pro podporu a udržení duševního zdraví a pohody, při náročném zaměstnání, studiu apod.. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!